Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3515400
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17764417.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3515400 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16190191 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/34  A61K 8/44  A61K 8/46  A61Q 19/00  A61Q 19/10  A61Q 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/073038 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/054743 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilever IP Holdings B.V.; Weena 455, 3013 AL Rotterdam; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANG, Lin; Conopco Inc. d/b/a UNILEVER 40 Merritt Boulevard, Trumbull Connecticut 06611; US;
CHANDAR, Prem; Conopco Inc. d/b/a UNILEVER 40 Merritt Boulevard, Trumbull Connecticut 06611; US;
HU, Jing; Conopco Inc. d/b/a UNILEVER 40 Merritt Boulevard, Trumbull Connecticut 06611; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce špecifické povrchovo aktívne látky a vysoké hladiny glycerínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3515400
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.09.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3515400
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 10.05.2021 Typ Doručené
1c Opis 10.05.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis prevodu 10.05.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 10.05.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2021 Typ Platba
5 všeobecný referátnik 14.10.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 15.10.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 15.10.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.10.2021 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.10.2021 Typ Odoslané
EP 3515400
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.10.2021 Unilever IP Holdings B.V. Unilever N.V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.10.2021 FAJNOR IP s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2021 FAJNOR IP s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku