Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3481620
(11)  Číslo patentu  39363 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17755234.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3481620 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201600071193 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 65/20  B29C 65/78  E06B 3/96   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/054051 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/007958 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Graf Synergy S.r.L.; Via Galilei, 38, 410 15 Nonantola (MO); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VACCARI, Andrea; c/o GRAF SYNERGY S.r.l. Via Galileo Galilei 38, 41015 Nonantola (MO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Stroj na zváranie plastových profilových prvkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.07.2023 
   Maximálna platnosť do  05.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 3481620
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3481620
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3481620
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.02.2022 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 21.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.05.2022 Typ Odoslané
EP 3481620
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku