Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3487295
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17751276.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3487295 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16180837 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2017068506 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2018015548 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ETH Zürich; ETH Transfer Rämistrasse 101, 8092 Zürich; CH;
Universität Zürich; Prorektorat MNW Rämistrasse 71, 8006 Zürich; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLAVIEN, Pierre-Alain; Dorfstrasse 61, 8802 Kilchberg; CH;
RUDOLF VON ROHR, Philipp; Schönbeinstrasse 15, 4056 Basel; CH;
DUTKOWSKI, Philipp; Sornzigerweg 4, 78337 Ohningen; DE;
GRAF, Rolf; Probsteistrasse 148, 8051 Zürich; CH;
SCHULER, Martin; Stüssistrasse 97, 8057 Zürich; CH;
ESHMUMINOV, Dilmurodjon; Hofackerstrasse 46, 8964 Rudolfstetten; CH;
BURG, Brian; 40 avenue Reille, 75014 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3487295
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3487295
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3487295
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3487295
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku