Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3490577
(11)  Číslo patentu  39150 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17751057.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3490577 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  41816816 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/9066  A61K 31/121  A61K 31/23  A61K 31/231  A61K 31/721  A61K 31/728  A61K 33/38  A61K 9/00  A61K 9/107  A61K 9/113  A61K 47/12  A61K 47/14  A61K 47/26  A61K 47/32  A61K 47/36  A61K 8/00  A61P 17/16  A61P 17/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/069292 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/024662 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adamed Pharma S.A.; Mariana Adamkiewicza 6A Pienkow, 05-152 Czosnow; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAJKA, Zbigniew; Brzezowka 15, 39-102 Lubzina; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Kompozície na kožu obsahujúce turmeróny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.07.2023 
   Maximálna platnosť do  31.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3490577
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3490577
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.07.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3490577
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2022 Typ Odoslané
EP 3490577
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku