Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3500784
(11)  Číslo patentu  40825 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17749476.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.08.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3500784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16184348 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 11/112  F16L 11/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/070115 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/033440 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Masterflex SE; Willy-Brandt-Allee 300, 458 91 Gelsenkirchen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NÜSSEN Stefan; 458 79 Gelsenkirchen; DE;
Seoane Enrique; Lenaustraße 17, 381 14 Braunschweig; DE;
Jacobi Joachim; Paulstraße 9, 448 03 Bochum; DE;
KAPTEINA Tanja; 459 68 Gladbeck; DE;
Krossa Rita; Springbachgasse 6, 458 91 Gelsenkirchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Použitie ohybného hadicového vedenia s integrovaným senzorovým materiálom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.08.2023 
   Maximálna platnosť do  08.08.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3500784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3500784
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3500784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 12.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.12.2022 Typ Odoslané
EP 3500784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku