Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3513470
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17745245.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3513470 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016117393 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02B 1/32  H02B 1/01  H02B 1/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2017/100549 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/050146 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rittal GmbH & Co. KG; Auf dem Stützelberg, 35745 Herborn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHINDLER, Timo; Adolph-Diesterweg-Straße 9, 35075 Gladenbach; DE;
BRÜCK, Daniel; Eichenweg 11, 35764 Sinn; DE;
HOLIGHAUS, Heiko; Hirzenhainer Strasse 30, 35713 Eschenburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Usporiadanie rozvodnej skrine s aspoň dvomi skriňovými rozvádzačmi, s rámovým stojanom a komponentom vnútorného vybavenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3513470
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3513470
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3513470
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.06.2022 Typ Odoslané
EP 3513470
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku