Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3407949
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17743788.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3407949 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662287652 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 16/00  A61M 16/06  A61M 16/12  A61M 16/20  A61M 16/08  A61M 16/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/000112 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/130062 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Advanced Inhalation Therapies (AIT) Ltd.; 12 Eli Horovitz St., Rehovot, 7608801; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FIGLEY, Curtis; Advanced Inhalation Therapies (AIT) Ltd. 12 Eli Horovitz St., Rehovot 7608801; IL;
EINAV, Levi; 2nd Rambam street apartment 4, Ness Ziona 7407602; IL;
OPHIR, Atai; Advanced Inhalation Therapies (AIT) Ltd. 12 Eli Horovitz St., Rehovot 7608801; IL;
AV-GAY, Yossef; 3849 13th Avenue West, Vancouver V6R-2S9; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Systémy na inhaláciu terapeutického a diagnostického plynu a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3407949
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3407949
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 12.10.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2021 Typ Odoslané
EP 3407949
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku