Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3488443
(11)  Patent Number  38191 
(96)  European Application Number  17743311.7 
(96)  European Application Date  19.07.2017 
(97)  European Patent Number  3488443 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  18.08.2021 
(31)  Priority Number  PCT/EP2016/067348 
(32)  Priority Date  20.07.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  WO 
(97)  European Application Publication Date  29.05.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date  10.11.2021 
(51)  International Patent Classification  C12N 15/10   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2017/068226 
(87)  International Publication Number  WO 2018/015433 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BioNTech SE; An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE 
(72)  Inventor(s)  TADMOR, Arbel D.; Am Anger 10, 55294 Bodenheim; DE;
SAHIN, Ugur; Philipp-von-Zabern-Platz 1, 55116 Mainz; DE 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Title  Selekcia neoepitopov ako cieľov špecifických pre ochorenie na liečbu s posilnenou účinnosťou 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  19.07.2022 
   Patent in Force maximum until  19.07.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2021 21/2021 SC4A
 
EP 3488443
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3488443
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Type Delivered
1a Opis 21.09.2021 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 21.09.2021 Type Delivered
1c Sprievodný list 21.09.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2021 Type Payment
3 Doplnenie materiálov 06.10.2021 Type Delivered
3a Plná moc 06.10.2021 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2021 Type Sent document
EP 3488443
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 19.10.2021 BioNTech SE BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku