Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3491035
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17740019.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3491035 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16181390 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 220/26  C08F 130/08  C08G 18/24  C08G 18/71  C08G 18/80  C08G 18/81  C08G 18/83  C08G 77/442   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/068048 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/019642 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Avient Switzerland GmbH; Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PANDEY, Someshwarnath Dinanath; H-302 Mohan Valley Hendrepadha Near Bharat College Badlapur West, Maharashtra Thane-421503; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Nové blokové kopolyméry polyakrylátu a polysilanu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3491035
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3491035
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3491035
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.04.2022 Typ Odoslané
EP 3491035
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku