Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3443378
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17737520.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3443378 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01S 7/497  G01S 17/00  G01S 17/88  G01B 11/30  G01B 5/00  G01B 11/245  G01B 11/27  G01S 7/481  G01S 17/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/066339 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/001738 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.; Hansastraße 27c, 80686 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARL, Daniel; Buchenweg 17, 79312 Emmendingen; DE;
JETTER, Volker; Zeppelinstrasse 11, 79206 Breisach; DE;
SCHMID-SCHIRLING, Tobias; Reinhold Schneiderstrasse 8, 79117 Freiburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie pre bezdotykové stanovenie priamosti aspoň jedného dlhého výrobku a spôsob kalibrácie takéhoto zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3443378
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3443378
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.02.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 25.02.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 31.03.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.04.2021 Typ Odoslané
EP 3443378
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku