Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3478682
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17737442.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3478682 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201611022328, 201715635055 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2016, 27.06.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61K 31/437   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/039633 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/005586 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DYCKMAN, Alaric J.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
DODD, Dharmpal S.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
HAQUE, Tasir Shamsul; 351 Denny Drive, Yardley, PA 19067; US;
LOMBARDO, Louis J.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
MACOR, John E.; c/o Sanofi 153 2nd Ave, Waltham, MA 02451; US;
MUSSARI, Christopher P.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
PASUNOORI, Laxman; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Biocon Park, Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Link Road, Bommasandra, Karnataka Bangalore 560 099; IN;
RATNA KUMAR, Sreekantha; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Biocon Park, Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Link Road, Bommasandra, Karnataka Bangalore 560 099; IN;
SHERWOOD, Trevor C.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
POSY, Shoshana L.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
SISTLA, Ramesh Kumar; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Biocon Park, Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Link Road, Bommasandra, Karnataka Bangalore 560 099; IN;
HEGDE, Subramaya; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Biocon Park, Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Link Road Bommasandra, Karnataka Bangalore 560 099; IN;
RAMACHANDRA, Anupama; c/o Syngene International Limited Biocon Special Economic Zone Biocon Park, Plot No. 2&3 Bommasandra Industrial Area IV Phase Jigani Link Road Bommasandra, Karnataka Bangalore 560 099; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridinyl substituované indolové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3478682
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3478682
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.09.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 17.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2021 Typ Odoslané
EP 3478682
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku