Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3475303
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17735440.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3475303 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16176322 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/065819 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/002031 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MorphoSys AG; Semmelweisstrasse 7, 821 52 Planegg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GARIDEL, Patrick; Boehringer Ingelheim GmbH Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
LANGER, Andreas; Boehringer Ingelheim GmbH Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
HESSLING, Martin; Tunnelweg 2, 88400 Biberach; DE;
WEINFURTNER, Daniel; MorphoSys AG Semmelweisstr. 7, 82152 Planegg; DE;
BROCKS, Bodo; MorphoSys AG Semmelweisstr. 7, 82152 Planegg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Formulácie ANTI-CD19 protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3475303
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3475303
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
1b Opis 03.05.2021 Typ Doručené
EP 3475303
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku