Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3479000
(11)  Číslo patentu  40562 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17733846.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3479000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1041958 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 13/14  F16L 33/207   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/066140 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/002227 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wavin B.V.; Schiphol Boulevard 425, 1118 BK Schiphol; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VOS Bastiaan; Loire 17, 9406 VA Assen; NL;
NIJMAN Gerrit Jan; Oude Vismarkt 27a, 8011 TA Zwolle; NL;
VAN LEEUWEN Ruurd Johan Berend; Winklerlaan 4, 3571 KJ Utrecht; NL;
DE GROOT Marc Herwin; Van der Goes van Naterspad 16, 8044 PB Zwolle; NL;
EKKEL Ronald; De Planeet 6, 8251 AN Dronten; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie na uskutočnenie lisovaného uloženia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3479000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3479000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3479000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 3479000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku