Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3472115
(11)  Číslo patentu  40653 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17732710.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3472115 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662351618 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 25/28  B32B 13/02  E04C 2/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/037594 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/218726 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Owens Corning Intellectual Capital, LLC; One Owens Corning Parkway, 436 59 Toledo, OH; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUANG Helen; 7375 Tumblebrook Drive, 430 54 New Albany, OH; US;
TAZI Mohammed; 7217 New Albany Links Drive, 430 54 New Albany, OH; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Šlichtovacia kompozícia pre nasekané pramene zo sklenených vláken na mokré použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.06.2023 
   Maximálna platnosť do  15.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3472115
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3472115
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.03.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3472115
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.11.2022 Typ Odoslané
EP 3472115
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku