Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3464607
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17732653.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3464607 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662346148 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 19/56  A23L 2/60  A23L 27/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/035931 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/214026 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tate & Lyle Solutions USA LLC; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates, IL; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLETCHER Joshua; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates IL; US;
WOODYER Ryan; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates IL; US;
GOLOLOBOV Mikhail; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates IL; US;
GROSS Ryan; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates IL; US;
SMYTHE John; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates IL; US;
SIRAJ Salma; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates IL; US;
CHEN Xian; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates IL; US;
GADDY James; 5450 Prairie Stone Parkway, 601 92 Hoffman Estates IL; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Kompozície glykozylovaných glykozidov steviolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3464607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3464607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3464607
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 06.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3464607
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku