Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3491345
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17729067.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3491345 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016212892 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01F 11/04  G01F 11/08  G01F 15/00  B05B 11/00  B05B 11/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/063346 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/010890 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Holzer GmbH; Ensheimer Strasse 42, 66386 St. Ingbert; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Hyeck-Hee; Im kurzen Tal 8, 66386 St. Ingbert; DE;
STEINFELD, Ute; Reichenbrunnerstrasse 55b, 66386 St. Ingbert; DE;
MAHLER, Markus; Wilhelmsbrunnerstraße 5, 66333 Völklingen; DE;
HOLZER, Frank; Auf Mühlental 3, 66386 St. Ingbert; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Hlava čerpadla a dávkovacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3491345
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3491345
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 29.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 29.10.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3491345
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku