Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3558261
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17728793.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3558261 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20163981 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/50  A61K 9/20  A61K 31/165   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/063063 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/207587 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zambon S.p.A.; Via Lillo del Duca, 10, 200 91 Bresso MI; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORETTO Alberto; Via Martiri di Cefalonia 5, 350 20 Ponte San Nicolò (Padova); IT;
DE LAZZARI Alessandra; Via Ivrea 2, 351 42 Padova; IT;
TEOLI Deborah; c/o Zambon SpaVia della Chimica 9, 361 00 Vicenza; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3558261
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3558261
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.05.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3558261
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2022 Typ Doručené
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 3558261
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku