Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3464664
(11)  Číslo patentu  40336 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17728257.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3464664 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2016/000696 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 8/00  C21D 8/04  C25D 7/06  C21D 6/00  C22C 30/00  C21D 8/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/02  C23C 4/06  C22C 38/00  C23C 14/00  C23C 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/000615 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/203345 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arcelormittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZUAZO RODRIGUEZ Ian Alberto; 1 Impasse Francoise Sagan, 712 30 Saint Vallier; FR;
DE DIEGO CALDERON Irène; 50 Sente A My, 570 00 Metz; FR;
GARAT Xavier; 31 rue du Bois de la Sarre, 573 10 Homecourt,; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Za studena valcovaný a žíhaný oceľový plech, spôsob jeho výroby a použitie takejto ocele na výrobu dielov pre vozidlá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.05.2023 
   Maximálna platnosť do  23.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3464664
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3464664
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3464664
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3464664
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku