Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3465207
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17725620.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3465207 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16172000 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/564  G01N 33/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/062841 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/207460 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.; Hofgartenstrasse 8, 80539 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SKIRYCZ, Aleksandra; Golmer Fichten 32, 14476 Potsdam; DE;
KIERSZNIOWSKA, Sylwia; Glolmer Fichten 32, 14476 Potsdam; DE;
VEYEL, Daniel; Risegger Steige 89, 88700 Biberach; DE;
WILLMITZER, Lothar; Waldwinkel 27, 14532 Kleinmachnow; DE;
CHODASIEWICZ, Monika; Golmer Fichten 32, 14476 Potsdam; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Identifikácia ligandov ko-frakcionáciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3465207
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3465207
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.11.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3465207
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku