Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3452001
(11)  Patent Number  36059 
(96)  European Application Number  17725323.4 
(96)  European Application Date  02.05.2017 
(97)  European Patent Number  3452001 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  16.09.2020 
(31)  Priority Number  1654048, 1753755 
(32)  Priority Date  04.05.2016, 28.04.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  FR, FR 
(97)  European Application Publication Date  13.03.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date  10.02.2021 
(51)  International Patent Classification  A61J 1/03  A61J 7/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/FR2017/051044 
(87)  International Publication Number  WO 2017/191405 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Distraimed; 440 rue de l'Ormière Zone Artisanale de l'Ormière, 31380 Montastruc-la-Conseillere; FR 
(72)  Inventor(s)  FOUBET, Grégory; 9 rue Pharaon, 31000 TOULOUSE; FR;
FOUBET, Michel; 58ter chemin de Bellevue, 31240 Saint-Jean; FR;
FOUBET, Olivier; 8 impasse des Fauvettes, 82710 BRESSOLS; FR 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Zariadenie a spôsob balenia pevných liekov, zariadenie na skladovanie a distribúciu takých liekov a spôsob distribúcie 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  02.05.2022 
   Patent in Force maximum until  02.05.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.02.2021 03/2021 SC4A
 
EP 3452001
S/N Fee Title Date Year Fee
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.04.2021 5 99,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3452001
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.12.2020 Type Delivered
1a Opis 15.12.2020 Type Delivered
1b Sprievodný list 15.12.2020 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2020 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 31.12.2020 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 14.01.2021 Type Delivered
4a Plná moc 14.01.2021 Type Delivered
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.01.2021 Type Sent document
EP 3452001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku