Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3454994
(11)  Patent Number  35301 
(96)  European Application Number  17724722.8 
(96)  European Application Date  11.05.2017 
(97)  European Patent Number  3454994 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  17.06.2020 
(31)  Priority Number  504372016 
(32)  Priority Date  12.05.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  AT 
(97)  European Application Publication Date  20.03.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.12.2020 
(51)  International Patent Classification  B05B 11/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/AT2017/060123 
(87)  International Publication Number  WO 2017/193150 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Joma Kunststofftechnik GmbH; Wolfholzgasse 14-16, 2345 Brunn am Gebirge; AT 
(72)  Inventor(s)  FRIES, Rudolf; Laabach 1, 2572 Kaumberg; AT 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Title  Dávkovacie zariadenie 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  11.05.2022 
   Patent in Force maximum until  11.05.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3454994
S/N Fee Title Date Year Fee
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 5 99,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3454994
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 16.09.2020 Type Delivered
1b Opis 16.09.2020 Type Delivered
2 Doplnenie materiálov 01.10.2020 Type Delivered
2a Plná moc 01.10.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 06.10.2020 Type Sent document
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2020 Type Payment
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2020 Type Sent document
EP 3454994
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku