Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3455303
(11)  Číslo patentu  35549 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17723971.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3455303 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016208046 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09D 5/08  C23C 18/20  C23C 18/16  C23C 18/44  B32B 27/00  B05D 5/06  C23C 18/28  B05D 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/061075 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/194547 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karl Wörwag Lack- Und Farbenfabrik GmbH & Co. KG; Kornwestheimer Strasse 49, 70825 Korntal-Münchingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHMIDTCHEN, Markus; Dresdener Str. 42, 74821 Mosbach; DE;
ORTMEIER, Jürgen; Stifterstrasse 23, 73230 Kirchheim; DE;
KALTENBACH, Michael; Hauptstraße 43, 75382 Althengstett; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob prípravy kovovo reflexného povrchu s vysokým leskom na podklade a systém vrstiev vyrobený týmto postupom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2023 
   Maximálna platnosť do  09.05.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3455303
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.10.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3455303
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.04.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3455303
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 08.10.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2020 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 14.10.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2020 Typ Odoslané
EP 3455303
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2020 Karl Wörwag Lack- Und Farbenfabrik GmbH & Co. KG Karl Wörwag Lack- Und Farbenfabrik GmbH & Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku