Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3455303
(11)  Patent Number  35549 
(96)  European Application Number  17723971.2 
(96)  European Application Date  09.05.2017 
(97)  European Patent Number  3455303 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  05.08.2020 
(31)  Priority Number  102016208046 
(32)  Priority Date  10.05.2016 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  20.03.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.12.2020 
(51)  International Patent Classification  C09D 5/08  C23C 18/20  C23C 18/16  C23C 18/44  B32B 27/00  B05D 5/06  C23C 18/28  B05D 7/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2017/061075 
(87)  International Publication Number  WO 2017/194547 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Karl Wörwag Lack- Und Farbenfabrik GmbH & Co. KG; Kornwestheimer Strasse 49, 70825 Korntal-Münchingen; DE 
(72)  Inventor(s)  SCHMIDTCHEN, Markus; Dresdener Str. 42, 74821 Mosbach; DE;
ORTMEIER, Jürgen; Stifterstrasse 23, 73230 Kirchheim; DE;
KALTENBACH, Michael; Hauptstraße 43, 75382 Althengstett; DE 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob prípravy kovovo reflexného povrchu s vysokým leskom na podklade a systém vrstiev vyrobený týmto postupom 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  09.05.2022 
   Patent in Force maximum until  09.05.2037 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3455303
S/N Fee Title Date Year Fee
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2021 5 99,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3455303
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2020 Type Delivered
1a Opis 08.10.2020 Type Delivered
1b Plná moc 08.10.2020 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2020 Type Payment
3 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.10.2020 Type Delivered
3a Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Type Delivered
3b Plná moc 12.10.2020 Type Delivered
4 oznámenie o zápise zmeny 14.10.2020 Type Sent document
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2020 Type Sent document
EP 3455303
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.10.2020 Karl Wörwag Lack- Und Farbenfabrik GmbH & Co. KG Karl Wörwag Lack- Und Farbenfabrik GmbH & Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku