Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3458737
(11)  Číslo patentu  40305 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17716152.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3458737 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016109360 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 55/226  F16D 65/097   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/057857 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/198387 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH; Moosacher Strasse 80, 808 09 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FISCHL Tobias; Kobellstrasse 2B, 803 36 München; DE;
PRITZ Wolfgang; Waisenhausstrasse 55, 806 37 München; DE;
PETSCHKE Andreas; Am Schlosspark 17, 941 27 Neuburg am Inn; DE;
SCHROPP Josef; Pitzling 108, 944 28 Eichendorf; DE;
DAHLENBURG Julian Cato; Löwenzahnweg 18, 911 66 Georgensgmünd; DE;
BARTEL Markus; Franz Fihlstrasse 2, 809 92 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kotúčová brzda pre úžitkové vozidlo a sada brzdového obloženia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Maximálna platnosť do  03.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3458737
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3458737
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.03.2023 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3458737
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2022 Typ Odoslané
EP 3458737
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku