Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3426226
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17709641.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3426226 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016203696 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 31/505  A61K 31/728  A61P 27/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/055338 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/153415 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  URSAPHARM Arzneimittel GmbH; Industriestraße 35, 661 29 Saarbrücken; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAHLER Markus; Wilhelmsbrunnerstr. 5, 663 33 Völklingen; DE;
WARDA Isabella; Mainzer Straße 5, 661 11 Saarbrücken St. Johann; DE;
STEINFELD Ute; Reichenbrunnerstr. 55b, 663 86 St. Ingbert; DE;
HOLZER Frank; Auf Mühlental 3, 663 86 St. Ingbert; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3426226
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3426226
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3426226
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.09.2022 Typ Odoslané
EP 3426226
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku