Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3423769
(11)  Číslo patentu  34005 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17709032.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3423769 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016103937 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27B 1/02  C04B 2/12  F27B 1/10  F27D 19/00  F27D 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/054987 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/149110 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maerz Ofenbau AG; Richard-Wagner-Str. 28, 8027 Zürich; CH;
thyssenkrupp AG; ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PIRINGER, Hannes; Feldstrasse 22, 5712 Beinwill am See; CH;
BUCHER, Patrick; Zelgliweg 11, 5012 Schönenwerd; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Pec a spôsob prevádzkovania pece 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.03.2022 
   Maximálna platnosť do  03.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 7/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3423769
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3423769
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.03.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.03.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3423769
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 27.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.04.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 13.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 3423769
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku