Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3429506
(11)  Číslo patentu  37927 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17708736.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3429506 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3332016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61C 17/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/054793 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/157665 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Curaden AG; Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BREITSCHMID, Ueli; Obermatthöhe 4, 6045 Meggen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Nástavec pre vymeniteľné čistiace prvky na starostlivosť o zuby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.03.2022 
   Maximálna platnosť do  01.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3429506
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3429506
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 22.07.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 22.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 22.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.07.2021 Typ Platba
3 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 17.09.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
3b Plná moc 17.09.2021 Typ Doručené
3c Opis 17.09.2021 Typ Doručené
4 Žiadosť inde neuvedená 20.09.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 23.09.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3429506
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku