Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3405213
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17700708.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.01.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3405213 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16152445, 201662281836 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.01.2016, 22.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/108  A61K 31/282  A61K 31/704  A61K 31/7028  A61P 35/00  A61P 35/04  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/051218 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/125564 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BIRD-C GmbH; Dr. Bohrgasse 2-8/14/1, 1030 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LUBITZ, Werner; Hauptstrasse 88, 3420 Klosterneuburg/Kritzendorf; AT;
KUDELA, Pavol; Krajna 25, SK 90042 Dunajska Luzna; SK;
SRAMKO, Marek; Milana Marecka 5, SK 84108 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Bakteriálne lyzáty na použitie na liečbu rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3405213
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3405213
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
1b Opis 29.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 3405213
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku