Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3403791
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17397512.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3403791 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27L 5/02  F26B 9/04  B27D 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  22150056.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UPM Plywood Oy; Niemenkatu 16, 15140 Lahti; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOSKI, Anna; Kyntömiehenkatu 3, 15610 Lahti; FI;
KIURU, Jani; Lepikonkuja 3, 54850 KUUKANNIEMI; FI;
HÄRKÖNEN, Riku; Vanhatie 28 A as. 1, 15240 LAHTI; FI;
KOPONEN, Simo; Kissalantie 12, 15880 Hollola; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  22150056.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3403791
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3403791
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3403791
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3403791
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku