Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3335596
(11)  Číslo patentu  31847 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17382854.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3335596 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201601083 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 95/04  E01F 15/04  E01F 15/14  B65G 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medina Casado, C.B.; Ctra. Arcos, s/n, 09195 Villagonzalo Pedernales (Burgos); ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEDINA CASADO, Miguel; Medina Casado, C.B. Ctra. Arcos, s/n, 09195 Villagonzalo Pedernales (Burgos); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Chránič proti nárazu do regála 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Maximálna platnosť do  15.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3335596
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 13.11.2019 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.11.2020 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3335596
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2019 Typ Doručené
2a Opis 07.08.2019 Typ Doručené
2b Patentové nároky 07.08.2019 Typ Doručené
2c Výkresy 07.08.2019 Typ Doručené
2d Plná moc 07.08.2019 Typ Doručené
2e Sprievodný list 07.08.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2019 Typ Odoslané
EP 3335596
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku