Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3495230
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17206245.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3495230 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 15/00  B61L 3/24  B61L 27/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thales Management & Services Deutschland GmbH; Thalesplatz 1, 71254 Ditzingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WALLNER, Christian; Kapuzinerberg 19, 71263 Weil der Stadt; DE;
MORNEWEG, Volker; Rohrheimer Weg 8, 71735 Eberdingen; DE;
SALAZAR LUQUE, Gemma-Maria; c/ del Monte 6, 6B, 28923 Alcorcón; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Sieť na riadenie vlakov, spôsob komunikovania a spôsob riadenia integrity vlaku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3495230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3495230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3495230
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Odoslané
EP 3495230
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku