Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3330891
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17203996.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3330891 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1661737 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06V 10/10  G06V 40/16  G06V 40/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Idemia Identity & Security France; 2 place Samuel de Champlain, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RIEUL François; c/o IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE11, Boulevard Galliéni, 921 30 ISSY-LES-MOULINEAUX; FR;
BEAUDET Jean; IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE11, Boulevard Galliéni, 921 30 ISSY-LES-MOULINEAUX; FR;
DOUBLET Julien; c/o IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE11, Boulevard Galliéni, 921 30 ISSY-LES-MOULINEAUX; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Komunikačný systém s ochranou proti neoprávnenej manipulácii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3330891
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3330891
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3330891
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.06.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 26.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 26.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3330891
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku