Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3327239
(11)  Číslo patentu  34695 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17203665.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3327239 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016122941, 102016125251 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2016, 21.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 3/70  E06B 5/16  E06B 3/76  E06B 3/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hörmann KG Brandis; Gewerbeallee 17, 04821 Brandis; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rentsch, Manfred; Mühlenweg 56, 04827 Machern; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 2263/15, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob výroby dverného krídla a dverné krídlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 3327239
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.06.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3327239
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.11.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.11.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3327239
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 29.05.2020 Typ Doručené
Výkresy 29.05.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 19.06.2020 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.06.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.07.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2020 Typ Odoslané
EP 3327239
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku