Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3361016
(11)  Číslo patentu  32735 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17203557.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3361016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017102479 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03C 1/14  E03C 1/18  E03C 1/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SMI003 GmbH; Brehmstraβe 65, 40239 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gerloff, Michael; Marienstraße 4, 37269 Eschwege; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Umývadlo s aspoň jedným mycím žľabom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.11.2022 22/2022 PC4A
 
EP 3361016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2019 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3361016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 25.11.2019 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.11.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3361016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 24.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3361016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.11.2022 SMI003 GmbH Gerloff, Michael
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku