Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3327627
(11)  Číslo patentu  40700 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17202722.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3327627 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016014123 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06V 10/25   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG; John-F.-Kennedy-Strasse 4, 651 89 Wiesbaden; DE;
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.; Hansastr. 27c, 806 86 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Siegmund Dirk; Fraunhoferstraße 5, 642 63 Darmstadt; DE;
Schmidt Uwe Dipl.-Ing.; Brunnenstraße 11, 362 82 Hauneck; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob, zariadenie a počítačový program pre vizuálnu kontrolu kvality textílií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2023 
   Maximálna platnosť do  21.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3327627
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3327627
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3327627
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3327627
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku