Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3293241
(11)  Číslo patentu  32646 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17197252.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  3293241 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07021782, 08002379 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2007, 08.02.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 3/10  C08L 23/08  B65D 53/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2209722 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Actega DS GmbH; Straubinger Strasse 12, 28219 Bremen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  POEL, Christiane; St. Jürgen Str. 90-92, 28203 Bremen; DE;
WITTENBERG, Rüdiger; Sternwartestr. 16c, 28865 Lilienthal; DE;
SCHLENK, Georg; Weissdornweg 8, 27793 Wildeshausen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prítlačný skrutkovací uzáver 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2209722 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2020 
   Maximálna platnosť do  07.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3293241
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.10.2019 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3293241
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 19.09.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 11.11.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 16.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 3293241
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku