Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3299091
(11)  Číslo patentu  32569 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17192311.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3299091 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016117764 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 5/14  B21D 53/10  F16F 1/38  B21C 37/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VORWERK AUTOTEC GmbH & Co. KG; Obere Lichtenplatzer Strasse 336, 42287 Wuppertal; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beneker, Wilfried; Unterberger Wiesen 13, 42799 Leichlingen; DE;
Röder, Frank; Hasslinghauser Straße 70b, 45549 Sprockhövel; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby medzerou vybaveného nedeleného ložiskového puzdra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 1/2020 SC4A
 
EP 3299091
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3299091
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 24.09.2019 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 11.09.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.09.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3299091
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2019 Typ Doručené
Opis 30.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.10.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 07.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.12.2019 Typ Odoslané
EP 3299091
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku