Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3295942
(11)  Číslo patentu  33490 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17191307.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3295942 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2012/001358 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/52  C07D 239/54  C07D 239/56  C07D 401/14  C07D 403/06  C07D 403/14  C07D 405/14  C07D 471/04  A61K 45/06  A61K 31/513   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2903977 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MERCK SHARP & DOHME CORP.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Arrington, Kenneth L.; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
Burgey, Christopher; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
Gilfillan, Robert; 770 Sumneytown Pike, Westpoint, Pennsylvania 19486; US;
Han, Yongxin; 2F No. 10 Building, Landscape No.88 Darwin Road, Zhangjiang High-tech Park,, Pudong, New District, Shanghai 201203; CN;
Patel, Mehul; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
Li, Chun Sing; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
Li, Yaozong; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
Luo, Yunfu; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
Xu, Jiayi; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Kombinácie obsahujúce 5-fenoxy-3H-pyrimidin-4-ónové deriváty a ich použitie na profylaxiu a liečenie infekcie HIV 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2903977 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2023 
   Maximálna platnosť do  07.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 3295942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3295942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.09.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3295942
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 05.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 05.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.04.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 28.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 28.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
EP 3295942
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku