Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3434634
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17183118.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3434634 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66B 1/34  B66B 1/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otis Elevator Company; One Carrier Place, Farmington CT 06032; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Herkel, Peter; c/o Otis GmbH & Co. OHG Otisstrasse 33, 13507 Berlin; DE;
Toutaoui, Mustapha; Sandhauser Str. 87, 13505 Berlin; DE;
Stripling, Ralph S.; c/o OTIS GmbH & Co. OHG Otisstrasse 33, 13507 Berlin; DE;
Knuth, Sven; c/o OTIS GmbH & Co. OHG Otisstrasse 33, 13507 Berlin; DE;
Pecek, Raphael; c/o OTIS GmbH & Co. OHG Otisstrasse 33, 13507 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3434634
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3434634
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3434634
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3434634
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku