Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3269717
(11)  Číslo patentu  30768 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17182561.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3269717 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0904864, 263663 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2009, 23.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/08  A61K 31/439  A61K 31/551  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10762934.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS; Operations Support Group, Ringaskiddy Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BHATTACHARYA, Sisir; 558A New Highway Apt. 1H, Hauppauge, NY New York 11788; US;
BONNET, Alain; 13 Impasse Forte-Maison Nogentel, 02400 Chateau-Thierry; FR;
DEDHIYA, Mahendra G.; 1 Lea Court, Pomona, NY New York 10970; US;
DUCANDAS, Véronique; 141 Avenue Rouget de l'lsle, 94400 Vitry Sur Seine; FR;
GIULIANI, Alexandre; 13 Alleé des Tilleuls, 94440 Villecresnes; FR;
PRIOUR, Alain; 61 Bis Quai de la Seine, 75019 Paris; FR;
RAVAUX, Valérie; 816 Chemin de Veissieux Le Haut, 01600 Reyrieux; FR;
SPARGO, Peter; 22 Walmer Way, Deal, Kent CT14 9QT; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Polymorfné a pseudopolymorfné formy farmaceutickej zlúčeniny NXL104 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10762934.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.10.2023 
   Maximálna platnosť do  08.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 3269717
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.04.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3269717
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.02.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3269717
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.07.2019 Typ Odoslané
EP 3269717
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku