Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3431609
(11)  Číslo patentu  34377 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17181646.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3431609 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/6886   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Masarykova Univerzita; Zerotinovo namesti 617/9, 60177 Brno; CZ;
Masarykuv Onkologicky Ustav; Zluty kopec 7, 656 53 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Slaby, Ondrej; Luzanecka 12, 60200 Brno; CZ;
Vychytilova, Petra; Zikova 4, 62800 Brno; CZ;
Svoboda, Marek; Sobotovice 56, 66467 Syrovice; CZ;
Sachlova, Milana; Botanicka 32, 60200 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(54)  Názov  Spôsob diagnostiky kolorektálneho karcinómu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.07.2023 
   Maximálna platnosť do  17.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patenty 02.12.2020 12/2020 QB4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34386953 1 BioVendor – Laboratorní medicína a.s. výlučná 03.11.2020 platná
 
EP 3431609
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2020 58,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.09.2020 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3431609
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.05.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.06.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3431609
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.04.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 03.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 03.07.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 21.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 21.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 30.09.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 22.10.2020 Typ Doručené
Licenčná zmluva 22.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise licencie 03.11.2020 Typ Odoslané
EP 3431609
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku