Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3249611
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17179628.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3249611 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090104421 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06T 9/00  H04N 19/119  H04N 19/122  H04N 19/176  H04N 19/61  H04N 19/14  H04N 19/174  H04N 19/17  H04N 19/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEON, Min-Su; 601 337-65 Woncheon-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj na kódovanie na hranici obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3249611
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.10.2019 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3249611
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
EP 3249611
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku