Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3255161
(11)  Číslo patentu  28750 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17177799.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3255161 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014106933 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 9/04  C22F 1/08  F16C 33/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  15725263.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otto Fuchs - Kommanditgesellschaft -; Derschlager Straße 26, 58540 Meinerzhagen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REETZ, Björn; Nießenstrasse 31, 47800 Krefeld; DE;
GUMMERT, Hermann; Lange Strasse 144, 41751 Viersen; DE;
PLETT, Thomas; Mailow 18, 57392 Schmallenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Zliatina špeciálnej mosadze a výrobok zo zliatiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  15725263.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2023 
   Maximálna platnosť do  13.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 3255161
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3255161
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.08.2019 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.05.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.05.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3255161
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
EP 3255161
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku