Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3269835
(11)  Číslo patentu  28770 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17177780.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3269835 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014106933 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 9/04  C22F 1/08  F16C 33/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3143170; 15725263.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otto Fuchs - Kommanditgesellschaft -; Derschlager Straße 26, 58540 Meinerzhagen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Reetz, Björn; Nießenstrasse 31, 47800 Krefeld; DE;
Gummert, Hermann; Lange Strasse 144, 41751 Viersen; DE;
Plett, Thomas; Mallow 18, 57392 Schmallenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Zliatina špeciálnej mosadze a výrobok zo zliatiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3143170; 15725263.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 02/2019 SC4A
 
EP 3269835
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.05.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.05.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3269835
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.09.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.09.2018 Typ Doručené
1b Opis 03.09.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2018 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 27.12.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 27.12.2018 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 26.12.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 26.12.2018 Typ Doručené
5b Plná moc 26.12.2018 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 3269835
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku