Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3301225
(11)  Číslo patentu  30412 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17177317.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3301225 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016118394 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/04  F16B 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. Bau- und Beteiligungs-KG; Bessemerstrasse 80, 44793 Bochum; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Laß, Horst; Wilhelm-Leithe-Weg 24, 44867 Bochum; DE;
Klein, Walter; Weinbergstraße 19, 54346 Mehring; DE;
Heimann, Werner; Ruhbachstrasse 10a, 66583 Spiesen-Elversberg; DE;
von Linsingen-Heintzmann, Barbara; Am Hang 88, 44867 Bochum; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Záchytné bezpečnostné zariadenie pre vozidlá so skrutkou do betónu a jeho použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 3301225
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3301225
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 17.06.2019 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.06.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3301225
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 07.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.05.2019 Typ Odoslané
EP 3301225
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku