Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3301226
(11)  Číslo patentu  33368 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17177294.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3301226 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016118398 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. Bau- und Beteiligungs-KG; Bessemerstrasse 80, 44793 Bochum; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Laß, Horst; Wilhelm-Leithe-Weg 24, 44867 Bochum; DE;
Klein, Walter; Weinbergstraße 19, 54346 Mehring; DE;
Heimann, Werner; Ruhbachstrasse 10a, 66583 Spiesen-Elversberg; DE;
von Linsingen-Heintzmann, Barbara; Am Hang 88, 44867 Bochum; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zadržiavací systém pre vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3301226
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3301226
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.06.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3301226
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.01.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 06.02.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.03.2020 Typ Odoslané
EP 3301226
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku