Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3251678
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17176654.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3251678 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  380596 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/69  C07F 5/02  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Anacor Pharmaceuticals, Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERNANDEZ, Vincent, S.; 287 Gilchrist Lane, Watsonville, California 95076; US;
DING, Charles; 23 Treetop Lane, San Mateo, California 94402; US;
PLATTNER, Jacob, J.; 119 Via Floreado, Orinda, California 94563; US;
ALLEY, Michael, Richard, Kevin; 3751 Lillick Drive, Santa Clara, California 95051; US;
ROCK, Fernando; 1183 Lisa Lane, Los Altos, California 94024; US;
ZHANG, Suoming; 1011 Halei Lu Building No 9, Room 206 Pudong Hi-Tech Park, Shanghai 201203; CN;
EASOM, Eric; 1558 Mercy Street, Mountain View, California 94041; US;
LI, Xianfeng; 10059 Craft Drive, Cupertino, California 94014; US;
ZHOU, Ding; 2nd Floor, Bldg. 1B 528 Rui Qing Road, Shanghai, Pudong 201201; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Deriváty benzoxaborolu na liečbu bakteriálnych infekcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3251678
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3251678
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 16.11.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 22.11.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3251678
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku