Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3266306
(11)  Číslo patentu  40583 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17176211.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3266306 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016112163 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01P 1/00  A61L 2/16  A01N 25/10  A01N 25/34  A61K 8/34  A61Q 17/00  C11D 17/04  A01N 31/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SCHÜLKE & MAYR GmbH; Robert-Koch-Strasse 2, 228 51 Norderstedt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HARTMANN Claas-Florian; Kalte Weide 2c, 246 41 SIEVERSHÜTTEN; DE;
HEIDEL Judith; Ossenpadd 31, 254 21 PINNEBERG; DE;
STEINHAUER Katrin; Seesrein 11, 224 59 HAMBURG; DE;
TEUTENBERG Lars; Reekamp 40, 224 15 HAMBURG; DE;
TECKEMEYER Karin; Meister-Francke Strasse 15, 224 15 HAMBURG; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Impregnovaná textilná tkanina poskytujúca účinné dodávanie alkoholového impregnačného činidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.06.2023 
   Maximálna platnosť do  15.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3266306
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3266306
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3266306
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2022 Typ Odoslané
EP 3266306
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku