Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3248487
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17174106.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3248487 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09252501 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 40/46  A24F 40/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2493342 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Greim Olivier; Rue des Vernes 7, 1400 Yverdon-les-Bains; CH;
Plojoux Julien; Chemin de la Florence 15, 1208 Geneva; CH;
Ruscio Dani; Route de Troub 29, 2088 Cressier; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2493342 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3248487
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3248487
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3248487
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Odoslané
EP 3248487
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku