Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3241914
(11)  Číslo patentu  30635 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17168527.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3241914 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  258567 P, 259075 P, 381854 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2009, 06.11.2009, 10.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68  C12Q 1/6827   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2496717 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Chinese University Of Hong Kong; Sha Tin, New Territories, Hong Kong; CN;
Sequenom, Inc.; 3595 John Hopkins Court, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LO, Yuk Ming Dennis; 4th Floor 7 King Tak Street Homantin, Kowloon, Hong Kong; CN;
CHAN, Kwan Chee; Flat A 13/F Block 34 Broadway Street Mei Foo Sun Chuen, Kowloon, Hong Kong; CN;
CHIU, Wai Kwun Rossa; House 31 Double Haven 52 Ma Lok Path, Shatin New Territories, Hong Kong; CN;
CANTOR, Charles; 526 Stratford Court, Del Mar, CA 92014; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Analýza fetálneho genómu z materskej biologickej vzorky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2496717 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.11.2022 
   Maximálna platnosť do  05.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
 
EP 3241914
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.10.2019 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3241914
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.04.2019 Typ Doručené
1a Opis 03.04.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.04.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.04.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 31.05.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 31.05.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 31.05.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.06.2019 Typ Odoslané
EP 3241914
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku